مدیر تحصیلات تکمیلی

لیلا جمشیدی , کارشناس ارشد پرستاری , گرایش آموزش داخلی جراحی,
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان jamshidi_Leila@yahoo.com 


سوابق علمی آموزشی : 

-  رتبه اول مسابقات علمی کارشناسی پرستاری سال 79 13 منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی. 
-  فارغ التحصیل ممتاز مقطع کارشناسی پرستاری (معدل 63/17) دانشگاه آزاد واحد همدان سال1379 .
-  رتبه  4 آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سال1379 و فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران سال 1382 با معدل 20/17 و نمره پایان نامه 94/18 . 

عنوان پایان نامه: بررسی میزان شیوع و ارتباط برخی عوامل با پره اکلامپسی در مراجعین به بیمارستان فاطمیه همدان سال 82 – 1381 .      

-  پژوهشگر برتر منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی سال 1388. در شاخه علوم پزشکی
-  تالیف کتاب پرستاری بیماریهای عفونی واگیر و غیر واگیر بر اساس سر فصلهای تنظیم شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (کتاب برگزیده منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی سال 89).

جهت دیدن رزومه ایشان کلیک بفرمایید


شرح وظایف مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه
-  برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح کیفی و گسترش کمی رشته های تحصیلات تکمیلی دانشگاه
-  شرکت در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و انجام امور اجرایی مصو بات شورا حسب مورد
-  شناسایی و ارتباط و استفاده از امکانات و تجربیات سازمانها و موسساتی که اهداف مشابه دارند
-  ارتباط و تعامل مناسب و مداوم با معاونت تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت پی گیری و انجام امور مربوطه
-  تلاش در جهت استقرار سیستم مدیریتی مناسب
-  تبادل نظر با اعضاء هیئت علمی به منظور بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی
-  برنامه ریزی جهت تشکیل شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
-  فعالیت در شوراها و کمیته های مختلف دانشگاه حسب مورد
-  توسعه و نوآوری در امور آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
-  بررسی پیشهادات ادارات تحصیلات تکمیلی دانشکدههای واحد دانشگاهی در زمینه امور مرتبط با پایان نامهها و تعیین اولویت هر یک از آنها با توجه به امکانات موجود
-  دریافت صورتجلسات تحصیلات تکمیلی دانشکدهها و گزارشات مرتبط با دفاعهای انجام شده در پایان هر ماه
-   گزارش دفاعهای دانجام شده دانشجویان پردیس علوم و تحقیقات  در پایان هر ماه به معاونت پژوهشی واحد علوم و تحقیقات تهران
-  ارائه گزارش های عملکرد سالانه تحصیلات تکمیلینشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.