آدرس:
ایران - همدان - بلوار امام خمینی - دانشگاه آزاد اسلامی - بلوار پروفسور موسیوند - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات همدان

نمابر:
4494026 - 0811

پست الکترونیکی:
info@srhiau.net


شماره تلفن های دانشگاه: 16-4494000

نام

سمت

تلفن داخلی

آقای دکتر گودرزی

رییس دانشگاه

1178

خانم دکتر نوربخش

معاون آموزشی-پژوهشی

1313

آقای مومن

مدیر آموزش

1315

خانم جمشیدی

مدیر پژوهش

1317

آقای احسان بخش

فارغ التحصیلان-نظام وظیفه

1337

آقای دوامی

حسابداری

1185

آقای عسگری

مدیر گروه عمران

1192

آقای حبیبی

مدیر گروه برق

1176

آقای ایراندوست

مدیر گروه کامپیوتر

1197

آقای مرتضایی

مدیر گروه مکانیک

1180

خانم دانشگرمقدم

مدیر گروه معماری

1168

آقای رحیمیون

مدیر گروه طراحی شهری

1146

آقای رحمانی

مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی تورسیم

 

آقای ختن لو

مدیر گروه حسابداری

1474

آقای وکیلیان

مدیر گروه مدیریت اجرایی

 

آقای صانحی وصال

مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی

 

آقای صانحی وصال

مدیر گروه حقوق خصوصی

 

آقای حائری

مدیر گروه مبانی فقه و مبانی حقوق اسلامی

1465

آقای ابراهیمی

مدیر گروه روانشناسی

1468

آقای فیاض

مدیر گروه فیزیک

1161

آقای امیرآبادی

مدیر گروه ریاضی

1314

آقای غلامی

مدیر گروه زبان

1461

آقای خاکسار

مدیر گروه تربیت بدنی

1265

آقای فامیل روحانی

مدیر گروه کتابداری

1267

 


 


 


نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.